Działalność edukacyjna w szkołach

Doświadczenie i umiejętności, które nabyłem w swojej pracy umożliwiły mi podjęcie działalności edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Sosnowcu. Od kilku lat z mojej inicjatywy przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu oraz Dyrekcją Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu funkcjonariusze Służby Więziennej, obecnie również przy współudziale ratowników Ratownictwa Wodnego Asekuracja z siedzibą w Sosnowcu dokonali licznych prezentacji dla uczniów tych szkół dotyczących m.in. prawidłowego reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia (BLC).

Ponadto jestem pomysłodawcą programu edukacyjnego „Na zakręcie” realizowanego przy współpracy z Dyrekcją Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu, a także Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu, w którym funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale funkcjonariuszy Policji zapoznają uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, jej konsekwencjami prawnymi, ogólną charakterystyką przestępstw oraz uświadomieniu uczniom jakie są przyczyny, z powodu których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem.

Oprócz zwracania uwagi na genezę przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, program koncentruje się również na zapoznaniu uczniów z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz poinformowaniu młodzieży, gdzie szukać ewentualnej pomocy.

Więcej informacji dostępnych na stronie Aresztu Śledczego w Sosnowcu - zakładka aktualności.