Działalność

Aktywna działalność społeczna

Od kilku lat działam społecznie na rzecz naszego Osiedla "Piastów" oraz innych rejonów Starego Sosnowca. Ponadto jako Przewodniczący Rady Rodziców, najpierw przez 10 lat w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu, a obecnie od dwóch lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu aktywnie uczestniczyłem i uczestniczę  społecznie na rzecz obydwu Szkół w celu ich promocji i różnego rodzaju formach pomocy. Poniżej przedstawiam kilka przykładów swoich osiągnięć z dotychczasowej działalności społecznej:

  • Podjęcie przez siebie działań, które umożliwiły powstanie w Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu, w 2012 roku klasy sportowej o profilu piłki nożnej. Położenie szkoły w pobliżu boisk klubu Zagłębia Sosnowiec, a także jej zaplecze (sala gimnastyczna, basen, siłownia), były racjonalnym i dobrym pomysłem, by młodzi ludzie mogli jednocześnie trenować i uczyś się w blisko położonych od siebie obiektach. Obecnie powstają w szkole kolejne klasy o tym profilu.
  • Podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu przy dużym zaangażowaniu rodziców, podjęcie wspólnych działań z Panią Dyrektor Magdaleną Leśniak, które przyczyniły się do powstania nowoczesnego kompleksu boisk sportowych (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej).
  • Na prośbę mieszkańców Osiedla "Piastów" podjęcie rozmów z przedstawicielami władz miasta dotyczących powstania przejścia dla pieszych na wysokości pawilonu handlowego "LIDL", które zakończyły się sukcesem.
  • Zorganizowanie w dniu 05.02.2014 roku spotkania z mieszkańcami osiedla "Piastów" i innych terenów Starego Sosnowca z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Miasta Sosnowiec związanego z najbardziej nurtującymi sprawami i problemami z jakimi boryka się nasze Osiedle "Piastów" i Stary Sosnowiec.
  • Podjęcie przeze mnie dalszych działań dotyczących powstania barierek oddzielających chodnik pomiędzy ulicą Pawią i ulicą Piłsudskiego, które umożliwiły ich szybsze zamontowanie. Obecnie barierki te uniemożliwiają bezpośredni wjazd samochodów na chodnik.
  • Zainicjowanie powstania Obywatelskiego Komitetu Przeciw Budowie Garaży przy ul. Kordonowej na Osiedlu "Piastów".
  • Podjęcie przez siebie starań, które przyspieszyły powstanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kierocińskiej 20 i 24.
  • Przy Państwa wsparciu prowadzenie dalszych działań przeciw budowie garaży przy ulicy Kordonowej, które zakończyły się pełnym sukcesem.
  • Podjęcie działań, które umożliwiły zamontowanie ponad 15 lamp w alejkach spacerowych przy ulicy Sąsiedzkiej.

Działalność edukacyjna w szkołach

Doświadczenie i umiejętności, które nabyłem w swojej pracy umożliwiły mi podjęcie działalności edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Sosnowcu. Od kilku lat z mojej inicjatywy przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu oraz Dyrekcją Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu funkcjonariusze Służby Więziennej, obecnie również przy współudziale ratowników Ratownictwa Wodnego Asekuracja z siedzibą w Sosnowcu dokonali licznych prezentacji dla uczniów tych szkół dotyczących m.in. prawidłowego reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia (BLC).

Ponadto jestem pomysłodawcą programu edukacyjnego „Na zakręcie” realizowanego przy współpracy z Dyrekcją Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu, a także Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu, w którym funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale funkcjonariuszy Policji zapoznają uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, jej konsekwencjami prawnymi, ogólną charakterystyką przestępstw oraz uświadomieniu uczniom jakie są przyczyny, z powodu których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem.

Oprócz zwracania uwagi na genezę przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, program koncentruje się również na zapoznaniu uczniów z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz poinformowaniu młodzieży, gdzie szukać ewentualnej pomocy.

Więcej informacji dostępnych na stronie Aresztu Śledczego w Sosnowcu - zakładka aktualności.

Propaguje piłkę nożną

Za ogromny swój sukces uważam podjęcie przez siebie działań, które umożliwiły stworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu, w 2012 roku klasy sportowej o profilu piłki nożnej rocznika 1999 (http://zaglebie1999.futbolowo.pl/). Ponadto od roku szkolnego 2013/2014 powstał kolejny rocznik 2000, a w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 mają powstać dodatkowe dwa roczniki o tym profilu 2001 oraz 1998 w pierwszej klasie liceum. Młodzi piłkarze mogą tu jednocześnie uczyć się i trenować na blisko położonych od siebie obiektach Zagłębia Sosnowiec, co może mieć niewątpliwie duże znaczenie na lepsze ich zagospodarowanie czasu związane zarówno z nauką jak i treningami. Dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją Szkoły plan zajęć chłopców jest tak opracowany, że umożliwia on im odpowiednie przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, jednostek treningowych oraz meczów. Mam nadzieję, że wielu z nich w niedalekiej przyszłości będzie stanowić o sile zespołu Zagłębia Sosnowiec. Sam w piłkę nożną gram tylko amatorsko, a jako kibic trzymam kciuki za Zagłębię Sosnowiec w ich walce o ekstraligę.