ZWYCIĘSTWO nie będzie garaży przy ulicy Kordonowej

Miło mi wszystkich Państwa poinformować, że podjęte przez nas starania dotyczące sprzeciwu wobec możliwości powstania garaży na ulicy Kordonowej (patrz zakładka z dnia 06.04.2014 oraz zakładka z dnia 09.06.2014), zakończyły się sukcesem. Jak poinformowała mnie w rozmowie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sosnowca Pani Anna Kłoszewska-Wanik, w dniu 24.07.2014 roku Wojewoda Śląski podpisał dokument, który finalizuję przedłożony przez Miasto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kordonowej.Oznacza to, że Miasto zablokowało tą inwestycję i garaże w tym miejscu nie powstaną.

Jest to nasze wspólne zwycięstwo i ogromny sukces, który pokazuję jak wiele razem można zrobić nawet, jeśli niektórzy wątpią w końcowy sukces. W tym miejscu chce podziękować wszystkim tym Państwu, którzy byli zaangażowani i wspierali nas w działaniach przeciw budowie garaży. Pragnę również podziękować władzom Miasta Sosnowca za tak duże zainteresowanie naszą sprawą i pomoc w jej pozytywne zakończenie, a w szczególności z-cy Prezydenta Miasta Sosnowca Panu Andrzejowi Madejowi. Teraz mamy nadzieję, że w niedługim czasie rozpoczną się prace, które pozwolą na zmianę wizerunku tej części Osiedla „Piastów” zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.