ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W "PLATER" 2017

W dniu 23.06.2017 roku odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego klas pierwszych i drugich w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu, które w dużej mierze były związane z pożegnaniem Dyrektor Szkoły Pani Doroty Leszczyńskiej. Ceremonia odbyła się na głównej auli liceum w obecności uczniów, dyrekcji i pracowników szkoły, grona pedagogicznego, rodziców oraz zaproszonych gości. W imieniu Rady Rodziców miałem okazję podziękować dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłek, zaangażowanie i trud włożony w proces edukacji naszej młodzieży oraz pogratulować uczniom ich osiągnięć w nauce, sporcie oraz twórczości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym za pięć lat współpracy. Oprócz przemówień podczas uroczystości miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla prymusów szkoły oraz tych uczniów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz działalności twórczej i społecznej. Ogromne podziękowania w tym od Rady Rodziców otrzymała Dyrektor Szkoły Pani Dorota Leszczyńska, dla której był to wyjątkowy dzień, w jej pięcioletniej karierze na stanowisku Dyrektora „PLATER”. Pożegnania zawsze są bardzo ciężkie, ale to, co udało się Pani Dyrektor zrobić dla II LO wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły może napawać dumą całą „Społeczność Platerańską” i być wyznacznikiem dalszego rozwoju tego Liceum. Dlatego w tym miejscu Pani Dyrektor jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy i życzymy tylko samych sukcesów.  Krótka i wesoła część artystyczna była ostatnim elementem kończącym ceremonię zakończenia roku szkolnego, którą przedstawili uczniowie z klasy Ie. Teraz czas odpoczynku, który mam nadzieję pozwoli wszystkim zregenerować siły do dalszej wytężonej pracy w nowym roku szkolnym. Życzę wszystkim radosnych i spokojnych wakacji. Zapraszam do obejrzenia zdjęć poniżej.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony internetowej II LO im. E. Plater w Sosnowcu.