W trosce o Stary Sosnowiec i Osiedle "Piastów" - spotkanie w Klubie "Ziemowit"

W dniu 27.10.2014 roku, w Osiedlowym Klubie „Ziemowit” przy ulicy Sąsiedzkiej 4 odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla "Piastów" i innych rejonów Starego Sosnowca z Panem Arkadiuszem Chęcińskim - Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego (Kandydatem na Prezydenta Miasta Sosnowca), Działaczem Społecznym Panem Andrzejem Porada (Kandydatem do Rady Miasta Sosnowca) oraz Panem Adamem Lubasem (Kandydatem do Sejmiku Województwa Śląskiego). Spotkanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami społecznie działającej na tym terenie Pani Ewy Cieślik było poświęcone najbardziej nurtującym sprawom i problemom, z jakimi boryka się Osiedle „Piastów” i Stary Sosnowiec. W tym miejscu należy przypomnieć, że podobne spotkanie z mieszkańcami tej części Sosnowca odbyło się na początku lutego tego roku (jego organizatorem był Pan Andrzej Porada, a jednym z ich uczestników Pan Arkadiusz Chęciński).Wiele wtedy omawianych i dyskutowanych spraw zakończyło się sukcesem, co zostało omówione na początku spotkania z mieszkańcami przez działacza społecznego Pana Andrzeja Poradę m.in.:

 • Powstanie barierek oddzielających chodnik pomiędzy ulicą Pawią, a ulicą Piłsudskiego, co zdecydowanie wpłynęło na bezpieczeństwo tego odcinka drogi;
 • Remont ulicy Sobieskiego;
 • Powstanie placu zabaw przy ulicy Kierocińskiej;
 • Zamontowanie oświetlenia w alejkach parkowych przy ulicy Sąsiedzkiej;
 • Rozpoczęcie działań związanych z rewitalizacją Sosnowieckiego „Egzotarium”.

W dalszej części spotkania były omawiane problemy i sprawy, które nie zostały jeszcze do końca zrealizowane oraz te, które obecnie najbardziej nurtują mieszkańców Osiedla „Piastów” i Starego Sosnowca. Na poruszane tematy i pytania mieszkańców odpowiadali Pan Arkadiusz Chęciński oraz Pan Andrzej Porada. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Plan zagospodarowania terenu leżącego pomiędzy budynkami Parafii Św. Rafała Kalinowskiego oraz ulicy Kordonowej, w tym remont tej ulicy;
 • Udrożnienie ruchu samochodowego na ulicy Piłsudskiego;
 • Powstanie ronda na wysokości sklepu "Lidl" przy wyjeździe z ulicy Kierocińskiej;
 • Problem przejść podziemnych związanych z ich eksploatacją oraz brakiem możliwości ich dostosowania dla osób niepełnosprawnych;
 • Rewitalizacja Egzotarium, Parku Kruczkowskiego w tym powstanie Parku Linearnego oraz uregulowanie spraw organizacyjnych związanych z tą inwestycją;
 • Możliwość zagospodarowania terenów przy boiskach na ulicy Kresowej
 • Elewacja Szkoły Podstawowej nr 19 przy ulicy Składowej 5
 • Budowa nowego boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Bolesława Prusa oraz ewentualne wybudowanie w tym miejscu hali sportowej;
 • Wymiana elewacji na budynkach Osiedla Piastów;
 • Rozwiązanie parkowania aut oraz poruszania się pojazdów po Parku "Stawiki"
 • Problem z miejscami spacerowymi dla psów i wyrzucaniem nieczystości do odpowiednich pojemników

Jak można wnioskować z przebiegu całego spotkania wiele poruszanych oraz omawianych spraw może mieć pozytywne rozwiązanie z pożytkiem nie tylko dla mieszkańców Starego Sosnowca oraz Osiedla „Piastów”, ale dla wszystkich osób mieszkających w Sosnowcu, tym bardziej, że Pan Arkadiusz Chęciński w trakcie trwania spotkania podkreślał bardzo ważną rolę mieszkańców w decydowaniu o tym, co jest potrzebne i dobre dla Naszego Miasta. Dlatego też osoby będące podczas spotkania dzieliły się swoimi pomysłami dotyczącymi rozwiązania niektórych poruszanych problemów. Po zakończonym spotkanie mieszkańcy mogli jeszcze indywidualnie porozmawiać z wszystkimi zaproszonymi gośćmi. O realizacji poszczególnych tematów będących przedmiotem spotkania będę starał się Państwa informować.