W trosce o nasze Osiedle i Stary Sosnowiec

W dniu 05.02.2014 roku byłem organizatorem spotkania mieszkańców Osiedla "Piastów" i innych rejonów Starego Sosnowca z przedstawicielami: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w osobie: Pana Arkaiusza Chęcińskiego - Członka Zarządu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Sosnowiec w osobach: Pana Andrzeja Madeja - Wiceprezydenta Miasta Sosnowca oraz Pana Mateusza Rykały - Przewodniczącego Rady Miasta.

Spotkanie było poświęcone najbardziej nurtującym sprawom i problemom z jakimi boryka się nasze Osiedle i Stary Sosnowiec. Poniżej przedstawiam tematy, które szczegółowo były omawiane przez zaproszone osoby:

 1. Likwidacja placów zabaw i brak alternatywy na nowe (powstawanie w ich miejsce nowych parkingów)
 2. Możliwość zamontowania oświetlenia w alejkach parkowych znajdujących się równolegle do ulicy Sąsiedzkiej (od parkingu w kierunku mostu prowadzącego do stadionu Zagłębia Sosnowiec)
 3. Plan zagospodarowania terenu leżącego pomiędzy budynkami Parafii Św. Rafała Kalinowskiego, a blokami przy ulicy Wysokiej 1A i 9A oraz ulicy Kordonowej
 4. Możliwość zamontowania barier oddzielających chodnik od ulicy Piłsudskiego i ulicy Pawiej
 5. Możliwość powstania ronda na wysokości sklepu "Lidl" przy wyjeździe z ulicy Kierocińskiej
 6. Problem przejść podziemnych związanych z ich eksploatacją oraz brakiem możliwości ich dostosowania dla osób niepełnosprawnych (brak przejść pieszych na długości ulicy Piłsudskiego od mostu kolejowego do ulicy Kresowej)
 7. Rewitalizacja Egzotarium, Parku Kruczkowskiego oraz możliwość zagospodarowania terenów przy boiskach na ulicy Kresowej
 8. Możliwość sprawnego połączenia Osiedla Piastów z Osiedlem Naftowa (obecnie tylko od strony ulicy Piłsudskiego)
 9. Elewacja Szkoły Podstawowej nr 19 na ulicy Składowej
 10. Remont ul. Sobieskiego
 11. Wymiana elewacji na budynkach Osiedla Piastów (zastąpienie eternitu styropianem)
 12. Rozwiązanie parkowania aut oraz poruszania się pojazdów po Parku "Stawiki"
 13. Rozważenie możliwości stworzenia ścieżki rowerowej na nieczynnym torowisku kolejowym na wysokości Borków
 14. Problem z miejscami spacerowymi dla psów i wyrzucaniem nieczystości do odpowiednich pojemników

W trakcie spotkania zaproszeni przedstawiciele władz, odpowiadali również na pytania, zadawane ze strony mieszkańców. Jak można wnioskować z przebiegu całego spotkania wiele poruszanych i omawianych spraw może mieć pozytywne rozwiązanie z pożytkiem dla mieszkańców nie tylko Osiedla "Piastów", ale też i innych rejonów Starego Sosnowca. O realizacji poszczególnych tematów będących przedmiotem spotkania będę starał się Państwa informować.