Termomodernizacja bloków mieszkalnych na Osiedlu "Piastów"

Od drugiej połowy kwietnia 2015 roku rozpoczęły się długo wyczekiwane prace związane z termomodernizacją bloków mieszkalnych na Osiedlu „Piastów”. Jak już wcześniej Państwa informowałem po spotkaniu w dniu 12.08.2014 roku z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Ireneuszem Majewskim (patrz zakładka aktualności z dnia 14.08.2014), w tym roku istniała duża szansa by rozpocząć termomodernizację pierwszych bloków na naszym Osiedlu, co też się właśnie rozpoczęło. Obecnie pracami remontowymi związanymi z termomodernizacją objęte są bloki mieszkalne przy ulicach Piłsudskiego 94, Wysokiej 12/B oraz Pawiej 11-11/A. Miejmy nadzieję, że jest to początek termomodernizacji wszystkich bloków na naszym Osiedlu „Piastów”. Informację w tej sprawie będę starał się Państwu przekazywać na bieżąco.