Szkoła Współpracy - debata z rodzicami uczniów liceum i gimnazjum Bolesława Prusa w Sosnowcu 10.09.2014

Szanowni Państwo jestem Przewodniczącym Rady Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III im. Bolesława Prusa. Mam zaszczyt reprezentować Państwa w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego jednym z podstawowych celów jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Prawidłowa współpraca tych trzech grup jest bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także domu. Należy pamiętać, że właśnie te dwa środowiska (szkoła i dom) kształtują u dziecka jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy szkolne. Dlatego projekt, w którym biorę udział ma zwiększyć aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, także przyczynić się do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Ważnym elementem osiągnięcia takiego sukcesu będzie Państwa udział w debacie, jaką będę chciał przeprowadzić w dniu 10.09.2014 roku o godz. 17.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III im. Bolesława Prusa.

Debaty odbywają się oddzielnie dla każdej z grup: uczniów, nauczycieli i rodziców. Przed wakacjami odbyło się szkolenie (warsztaty) poprzedzające debatę, którą chcę z Państwem teraz przeprowadzić. Podstawowe pytanie dla wszystkich debat brzmi następującą:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole”?

Tematy, które proponuję poruszyć podczas debaty są pewnymi propozycjami pytań, które mogą Państwo oczywiście rozszerzyć o własne pytania:

  • Jak wygląda współpraca w naszej szkole (relacje trzech grup uczniów, nauczycieli, rodziców)?
  • Jaka jest nasza szkoła - co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?
  • Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole - działając wspólnie?
  • W jaki stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę (np. jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.)?
  • Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
  • Czy każdy może zadawać trudne pytania?

Należy jednak przy tym pamiętać, że najważniejszym celem debaty będzie znalezienie odpowiedzi na główne pytanie.

We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, a wasza pomoc niezbędna i bardzo potrzebna. Dlatego żywię głęboką nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że razem będziemy mogli tworzyć wymarzoną szkołę dla naszych dzieci.

Do artykułu wykorzystano również materiały: Zespołu Projektu Szkoły Współpracy oraz strony
http://www.rodzicewedukacji.pl/index.php/artykuly/wspolpraca-rodzice-nauczyciele/272-rodzice-brakujace-ogniwo-i-niewykorzystany-potencjal-polskiej-edukacji