Święto Edukacji Narodowej w "PLATER"

W dniu 14 października 2015 roku w Sali Widowiskowo-Koncertowej „ MUZA” w Sosnowcu odbyły się uroczystości II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater związane z Dniem Święta Edukacji Narodowej. W uroczystościach udział wzięli, Dyrekcja Szkoły i jej Pracownicy, Grono Pedagogiczne, Emerytowani Nauczyciele, Uczniowie i Absolwenci, Rodzice oraz zaproszeni Goście.

Uroczystości rozpoczęła Dyrektor II LO Pani Dorota Leszczyńska, która w swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom za trud włożony w edukację młodzieży PLATER oraz poinformowała wszystkich zgromadzonych na sali o przyznanych dzień wcześniej nagrodach nauczycielom II LO podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji. Dwie nagrody Prezydenta Miasta Sosnowca otrzymały Pani mgr Wanda Kruszyńska oraz Pani mgr Ewelina Stasik. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymał Pan mgr Jacek Bajer. Ogromnym wyróżnieniem było przyznanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty Pani mgr Bogusławie Żak, zaś Minister Sportu i Turystyki przyznał brązową odznakę „za zasługi dla sportu” Pani Dyrektor II LO Dorocie Leszczyńskiej.

Ponadto Pani Dyrektor podczas swojego wystąpienia nagrodziła swoich wyróżniających się w ostatnim roku nauczycieli, którzy m.in. opracowywali i wdrażali innowacje pedagogiczne, autorskie programy edukacyjne, czy też rozwijali uzdolnienia i talenty uczniów. Nagrody zostały też przyznane pracownikom administracji i obsługi II LO.

Po przemówieniu Dyrekcji Szkoły miałem zaszczyt wraz z Panią Agnieszką Ozimek oraz Panią Kariną Chrzanowską jako Przewodniczący Rady Rodziców w imieniu wszystkich rodziców oraz uczniów złożyć całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Szkoły oraz Szanownej Dyrekcji, podziękowania za poświęcenie i trud włożony w edukację naszej młodzieży, życząc im jednocześnie dużo zdrowia, zadowolenia z pięknej pracy, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia swoich marzeń oraz tego, aby byli dumni ze swojego zawodu, a podejmowany przez nich trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Następnie zabrał głos przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Wojciech Wydmański,którego wystąpienie wprowadziło dużo ożywienia wśród zgromadzonych osób na sali. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna podczas której, mogliśmy delektować się wspaniałym występem naszej młodzieży w scenkach szkolnych,  przygotowanych przez Panią mgr Wiolettę Pawlicką, a wykonanych  przez uczniów klas III d i III c.

Podczas uroczystości zostały wręczone wszystkim zgromadzonym na sali Nauczycielom, Pracownikom i Dyrekcji II LO przepiękne kwiaty od Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego. Po zakończonych obchodach w sali Widowiskowo-Koncertowej „ MUZA” dalsza ich część odbyła się już na terenie Szkoły gdzie Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz zaproszeni Goście mogli delektować się wspaniałymi wypiekami w tym bardzo smacznym tortem oraz rewelacyjnie przygotowanym gorącym bograczem. Zwieńczeniem całych uroczystości było wspólne zdjęcie całego Grona Pedagogicznego, Emerytowanych Nauczycieli, Dyrekcji oraz Pracowników na schodach korytarza „Plater”.

Zapraszam Państwa do obejrzenia zdjęć poniżej oraz całości w zakładce galeria Święto Edukacji Narodowej w „PLATER”

W Artykule wykorzystano również informację i materiały przekazane przez II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu .