Spotkanie z Prezesem Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 12.08.2014 wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Ireneuszem Majewskim. Zgodnie z Państwa prośbami rozmowy głównie dotyczyły terminu rozpoczęcia termomodernizacji bloków mieszkalnych w dzielnicy Stary Sosnowiec na Osiedlu „Piastów”. Zgodnie z informacjami,  jakie uzyskałem od Pana Prezesa, istnieje bardzo duża szansa, że już w przyszłym roku trzy budynki na Osiedlu „Piastów” będą objęte taką termomodernizacją, a w następnych latach kolejne. Ponadto poprosiłem Pana Prezesa o położenie nowego chodnika dla pieszych pomiędzy blokami przy ulicy Kierocińskiej 20 i 24 obok powstałego placu zabaw, bo obecny jest w bardzo złym stanie, inwestycja ta również miałaby być zrealizowana w przyszłym roku. W przypadku nowych informacji będę Państwa starał się informować na bieżąco.