Spotkanie z mieszkańcami Osiedla "Naftowa"

W dniu 24.09.201w Przedszkolu nr 55 przy ul. Akacjowej 81 odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Arkadiusza Chęcińskiego oraz Działacza Społecznego z Dzielnicy Stary Sosnowiec Pana Andrzeja Porada z mieszkańcami Osiedla „Naftowa”. W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii i problemów najbardziej nurtujących ten rejon Sosnowca. Poniżej przedstawiam tematy, które szczegółowo poruszane były przez mieszkańców Osiedla oraz omawiane przez zaproszone osoby:

  1. Remont kładki na Dworcem Południowym w Sosnowcu;
  2. Brak kanalizacji na ulicy Willowej;
  3. Termomodernizacja bloków mieszkalnych;
  4. Budowa nowych placów zabaw oraz boiska sportowego dla młodzieży;
  5. Zabezpieczenie terenu w gruzowisku po zakładach mięsnych „Duda”;
  6. Zmodernizowanie drogi dojazdowej do garażów na ulicy Naftowej;
  7. Możliwość sprawnego połączenia Osiedla „Naftowa” z Osiedlem „Piastów”;
  8. Możliwość doprowadzenia centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez MZBM.

Z przebiegu całego spotkania, poruszanych i omawianych na nim spraw można wyciągnąć wiele pozytywnych rozwiązań z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Naftowa”, tym bardziej, że podczas spotkania na sali był obecny przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, który w trakcie spotkania wyjaśnił wiele kwestii związanych z omawianymi problemami.  O realizacji poszczególnych tematów będących przedmiotem spotkania będę starał się Państwa informować na bieżącą.