Remont i Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Piłsudzkiego

Trwają prace remontowe i modernizacyjne przejścia podziemnego dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego na wysokości sklepu „LIDL”, które mają na celu nie tylko odnowienie wyeksploatowanych jego elementów, ale przede wszystkim dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory był brak takich przejść na długości ulicy Piłsudskiego od mostu kolejowego, aż do ulicy Kresowej. Niedawno też zamontowano platformy schodowe w przejściu podziemnym koło "Egzotarium", które wkrótce mają być uruchomione. W tym miejscu chciałem Państwu przypomnieć, że temat związany z remontem przejść podziemnych i dostosowywaniem ich dla osób niepełnosprawnych poruszany już był podczas organizowanego przeze mnie spotkania w lutym 2014 roku w Szkole nr 19 (patrz zakładka z dnia 07.02.0214), kolejnego spotkania w Klubie „Ziemowit” w miesiącu październiku 2014 (patrz zakładka z dnia 28.10.2014) oraz na spotkaniach z wieloma przedstawicielami władz miasta w latach późniejszych. Na pewno inwestycja ta będzie dla każdego z nas dużym udogodnieniem i ułatwi możliwość spokojnego przejścia na drugą stronę ulicy. Przewidywany termin zakończenia prac ustalony jest na koniec sierpnia tego roku (informacja z Urzędu Miasta).