Projekt remontu alejki przy ulicy Sąsiedzkiej

W związku z wieloma informacjami od dłuższego czasu zgłaszanymi mi przez mieszkańców z Osiedla „Piastów” dotyczącymi degradacji nawierzchni chodnika przy ulicy Sąsiedzkiej, w dniu 23.05.2016 roku, w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu dla obszaru Starego Sosnowca przy Państwa poparciu zgłosiłem projekt, według którego miałby nastąpić remont tej alejki na długości około 320 metrów.

Powstanie w tym miejscu nowego chodnika rozwiąże problem dyskomfortu poruszania się wielu osób alejkami parkowymi na tej ulicy związanymi np.: ze spacerami, dojściem do kompleksu rekreacyjnego „Stawiki”, jazdą na rolkach lub rowerze oraz zdecydowanie poprawi estetykę i wygląd tej części Osiedla „Piastów”. Obecnie na tej ulicy znajduje się wiele zapadnięć i degradacji nawierzchni, która bardzo utrudnia możliwość poruszania się wielu osób. Chodząc, jeżdżąc na rowerze lub rolkach po tej nawierzchni musimy bardzo uważać, by nie ulec wypadkowi, ponieważ łatwo tu o potknięcie i upadek. W tej części alejki znajduje się wiele ławek, latarnie, ponadto powstanie tu niebawem w ramach budżetu obywatelskiego z 2015 roku nowoczesny plac zabaw wraz z urządzeniami do fitness. Remont tego chodnika spowoduje, powstanie wspaniałego kompleksu wypoczynkowego, który jeszcze bardziej wpłynie na zwiększoną aktywizację środowiska lokalnego oraz ułatwi bezpieczeństwo i komfort poruszania się Nas wszystkich.

Ocena składanych wniosków będzie odbywać się przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego pomiędzy miesiącami czerwcem i sierpniem. Miejmy nadzieję na pozytywną opinię tego projektu. O dalszych postępach w tej sprawie będę informował Państwa na bieżąco.