PROJEKT REMONTU ALEJEK UL. SĄSIEDZKIEJ PRZY NOWYM PLACU ZABAW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniu 18.05.2017 złożyłem projekt w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu dotyczący remontu alejek spacerowych ulicy Sąsiedzkiej na Osiedlu „PIASTÓW” na całej jej długości. Obecnie przy ulicy tej znajduje się plac zabaw z urządzeniami do fitness, którego jestem pomysłodawcą (patrz artykuł z dn. 28.11.2016 roku). Inwestycja ta powstała w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w zeszłym roku. Projekt remontu alejek przy ulicy Sąsiedzkiej składany jest przeze mnie po raz drugi. W zeszłym roku niestety nie otrzymał on wystarczającej ilości głosów. Prawdopodobnym czynnikiem, który według Państwa w dużej mierze wpłynął na taki wynik, był brak szczegółowej informacji o usytuowaniu tej ulicy. Dlatego odnośnikiem, który będzie jasno określał usytuowanie alejek ulicy Sąsiedzkiej będzie w tym roku powstały plac zabaw z urządzeniami do fitness. Projekt obejmuje remont nawierzchni alejek na długości około 360 metrów z częścią alejek bocznych, w tym bezpośrednio przylegających do placu zabaw, poszerzenie całej alejki i wydzielenie jej części dla osób korzystających z rolek i rowerów, jak również przesunięcie kilku ławek w inne miejsce.

Powstanie w tym miejscu nowego chodnika rozwiąże problem dyskomfortu poruszania się wielu osób alejkami parkowymi na tej ulicy związanymi np.: ze spacerami, dojściem do kompleksu rekreacyjnego „Stawiki”, jazdą na rolkach lub rowerze oraz zdecydowanie poprawi estetykę i wygląd tej części Osiedla „Piastów”. Obecnie na tej ulicy znajduje się wiele zapadnięć i degradacji nawierzchni, która bardzo utrudnia możliwość poruszania się wielu osób. Chodząc, jeżdżąc na rowerze lub rolkach po tej nawierzchni musimy bardzo uważać, by nie ulec wypadkowi, ponieważ łatwo tu o potknięcie i upadek. Przy ulicy Sąsiedzkiej znajduje się wiele ławek, latarnie, nowoczesny plac zabaw wraz z urządzeniami do fitness. Remont tego chodnika spowoduje, powstanie wspaniałego kompleksu wypoczynkowego, który jeszcze bardziej wpłynie na zwiększoną aktywizację środowiska lokalnego oraz ułatwi bezpieczeństwo i komfort poruszania się Nas wszystkich.

Ocena składanych wniosków będzie odbywać się przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego pomiędzy miesiącami czerwcem i sierpniem. Miejmy nadzieję na pozytywną opinię tego projektu. O dalszych postępach w tej sprawie będę informował Państwa na bieżąco.