Projekt nowego Placu Zabaw

W związku z wieloma informacjami zgłaszanymi mi przez mieszkańców z Osiedla „Piastów” dotyczącymi zbyt małej ilości placów zabaw dla dzieci na tym terenie, w dniu 19.05.2015 w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu dla obszaru Starego Sosnowca przy Państwa poparciu zgłosiłem projekt, według którego miałby powstać taki obiekt wraz z urządzeniami do fitness i strefą wi-fi, przy ulicy Sąsiedzkiej, w rejonie dawnego, zlikwidowanego placu zabaw. Jak wiadomo podstawowymi formami działalności człowieka są zabawa, ruch nauka i praca, o ile jednak młodzież w większości się uczy, dorośli przede wszystkim wykonują określoną pracę związaną z utrzymaniem domu, to dzieci najwięcej czasu spędzają na zabawie. Zabawa i związany z nim ruch na pewno jest bardzo ważnym środkiem i elementem pobudzania całego organizmu, i ma ogromny wpływ na wszystkie układy i narządy ustroju dziecka.

Jak już wcześniej wspomniałem, w tym miejscu istniał już wcześniej plac zabaw, który został jednak zlikwidowany. Na placu tym przebywało ciągle wiele dzieci i ich opiekunów. Jego likwidacja oraz mało ilość już istniejących na Osiedlu „Piastów” powoduje, że na tych z których już korzystają obecnie dzieciaki powstaje ogromny tłok, a dzieci często czekają bardzo długo na swoją kolej, kiedy to będą mogły wejść na upragnioną huśtawkę, karuzelę czy zjeżdżalnię. Często taka sytuacja wywołuje też wśród rodziców, czy opiekunów niepotrzebne nerwy, co nie jest na pewno dobrym czynnikiem integrowania środowiska lokalnego.

Powstanie tego placu zabaw wraz z urządzeniami do fitness i strefą wi-fi, w dużej mierze zaspokoi nie tylko potrzeby dzieci, ale także młodzieży, dorosłych i rodziców, dla których konieczne jest stworzenie miejsca łączącego w sobie potrzebę odpoczynku i rekreacji oraz możliwość obserwowania swoich podopiecznych, jak również nawiązywania nowych znajomości i kontaktów, co może być właśnie jedną z form integracji środowiska lokalnego. Można wręcz powiedzieć, że proces integracji społeczności lokalnej zaczyna się dosłownie i w przenośni w piaskownicy. Dlatego tak ważnym jest, by ten plac zabaw powstał właśnie w tym miejscu, gdzie nie ma parkingów i ulic po, których jeżdżą auta, zaś wokół jest dużo zieleni, ławek i nowych lamp oświetlających spacerowe alejki.

W skład zestawu zabawowego weszłyby m.in. następujące urządzenia: karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki wahadłowe, piaskownice, bujaki, małe architektury, urządzenia fitness, sztuczna nawierzchnia, ogrodzenie, ławki, tablice informacyjne oraz strefa wi-fi. Ocena składanych wniosków będzie odbywać się przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego pomiędzy miesiącami czerwcem i sierpniem. Miejmy nadzieję na pozytywną opinię tego projektu. O dalszych postępach w tej sprawie będę informował Państwa na bieżąco.