Program "Na zakręcie" w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

W dniu 14 marca w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły odbyło się po raz pierwszy spotkanie z licealistami klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu w ramach programu edukacyjnego „Na zakręcie”. Program, którego jestem inicjatorem realizowany jest od kilku lat przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Uczniowie pierwszych klas licealnych w trakcie zajęć zapoznali się m.in. z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, ich konsekwencjami przewidzianymi prawem, ogólną charakterystyką przestępstw, przyczynami z powodu, których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem oraz ewentualną pomocą wynikającą z występujących zagrożeń. Wiele uwagi w trakcie zajęć poświęcono m.in. przestępstwom popełnianym w „cyberprzestrzeni” (komputerowym, internetowym czy stalkingiem) oraz stosowaniu przez młodzież różnego rodzajów używek i środków odurzających (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy), po których często dopuszczają się oni przestępstw. Zajęcia zostały dodatkowo wzbogacone projekcją dwóch filmów opowiadających o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili, a czasami bezmyślności łamią prawo, co w konsekwencji powoduje, że trafiają do zakładu karnego. Druga część spotkania z licealistami odbędzie się na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Autor zdjęć ppor. Grzegorz Kantor.