Prace remontowe w ramach Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 19

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ulicy Składowej 5 w Sosnowcu na Osiedlu „Piastów”, w ramach projektu, który Szkoła wygrała w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Miasta Sosnowiec w 2015 roku. Wspólnie z Panią Dyrektor i obecną Przewodniczącą Rady Rodziców od dłuższego czasu staraliśmy się o wykonanie nowej elewacji całej Szkoły (patrz artykuł z dnia 28.10.2014). Pierwszy krok został właśnie zrobiony w zeszłym roku, kiedy to dzięki Państwa głosom i zaangażowaniu całej Społeczności Szkolnej oraz osób z nią zaprzyjaźnionych udało się wygrać projekt (patrz artykuł z dnia 30.10.2015)

Z pieniędzy otrzymanych w ramach Budżetu Obywatelskiego - kwota 250 000 złotych oraz środków pozyskanych od Miasta rozpoczęto docieplenie dachu na budynku oraz renowację elewacji ściany północnej i południowej szkoły, także docieplenie ścian segmentu od strony boiska.

Prace na dachach zostały już zakończone. Obecnie trwają prace naprawcze elewacji budynku. Kwota otrzymana w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu jest jednak niewystarczająca na wykonanie nowej elewacji całego budynku. Dlatego w przyszłym roku 2017, mamy nadzieję na dokończenie zaplanowanych prac z korzyścią dla Nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci uczących się w tej Szkole. Myślę, że tak jak udało się Nam wspólnie osiągnąć sukces w stworzeniu kompleksu boisk sportowych, których otwarcie nastąpiło w październiku 2014 roku (patrz artykuł z dnia 05.10.2014), tak i w tym przypadku sięgniemy po zwycięstwo.

W artykule wykorzystano również informację udostępnione przez Dyrekcję Szkoły.