Obywatelski Komitet Przeciwko Budowie Garaży

W związku z powziętą informacją dotyczącą budowy garaży przy ulicy Kordonowej na Osiedlu "Piastów", pod koniec marca byłem inicjatorem zawiązania się "Obywatelskiego Komitetu Przeciw Budowie Garaży na ulicy Kordonowej".

Teren ten zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i projektem zagospodarowania przestrzennego przedstawionym w Urzędzie Miasta Sosnowiec miał być jedną z części rewitalizacji programu dotyczącego zmiany wizerunku m.in. tej części Osiedla oraz znajdującej się w tym miejscu Parafii Św. Rafała Kalinowskiego. Miejsce to zgodnie z założonym projektem miałoby nie tylko duży wpływ na estetyczny wygląd Osiedla i naszej Parafii, ale mogłoby też być piękną wizytówką w jaki sposób można w środku Osiedla stworzyć miejsce do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców.

Budowa garaży nie tylko by oddziaływała negatywnie na wygląd całości inwestycji związanej z zagospodarowaniem tego miejsca Osiedla, ale też mogłaby wpływać na bezpieczeństwo poruszania się nas wszystkich po tej ulicy (m.in. do kościoła, szkoły, przedszkola, punktów usługowych). W ciągu kilku dni zebraliśmy ponad 400 podpisów od osób popierających sprzeciw przeciwko tej budowie (protest m.in. poparła szkoła, przedszkole, parafia). Sprawą też zainteresowały się media lokalne m.in.  gazeta Dziennik Zachodni w którym to dodatku dotyczącym miasta Sosnowiec ukazały się dwa artykuły na temat naszej sprawy jeden w dniu 04.04.2014 roku oraz drugi w dniu 11.04.2014 roku. Na początku kwietnia podczas spotkania z wiceprezydentem Panem Andrzejem Madejem w Urzędzie Miasta, zostałem poinformowany, że miasto stara się zablokować tą inwestycję i czeka na rozmowy z inwestorem tej budowy. Jednocześnie podjęliśmy starania o spotkanie z Panem Prezydentem Sosnowca w celu przekazania petycji i list z podpisami mieszkańców. Spotkanie to odbyło się w dniu 08.04.2014 roku, podczas którego przekazaliśmy Panu Prezydentowi petycję wraz listami podpisanymi przez osoby popierające tą inicjatywę.

Pan Prezydent Kazimierz Górski zapewnił nas, że miasto zablokuję tą inwestycję i garaże w tym miejscu nie powstaną, a zebrane przez nas podpisy będą ważnym elementem w trakcie prowadzonych rozmów z inwestorem. Mamy nadzieję, że po kolejnym spotkaniu, które ma odbyć się z Panem Prezydentem po weekendzie majowym, będę mógł Państwu przekazać więcej szczegółów dotyczących zagospodarowania tej części Osiedla „Piastów”. Jednocześnie chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tym osobom, które zaangażowały się i wspierały nas w trakcie zbierania podpisów. Poniżej przedstawiam petycję do Pana Prezydenta i inne materiały związane z naszą wspólną sprawą.