Mamy nowy plac zabaw

Mamy nowy „Plac Zabaw” na Osiedlu „Piastów”. Jak widać na załączonych poniżej zdjęciach pomiędzy blokami na ulicy Kierocińskiej 20 i Kierocińskiej 24 powstał nowy obiekt do zabaw dla najmłodszych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (patrz zakładka aktualności z dn. 10.05.2014 „Będzie nowy plac zabaw”), prace zostały zakończone zdecydowanie wcześniej. W rozmowie z Prezesem Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Ireneuszem Majewskim podziękowałem za zrealizowanie powstania placu przed terminem, przez co dzieci już korzystają z powstałego z obiektu. Ponadto uzyskałem zapewnienie, że teren wokół placu zabaw zostanie do końca czerwca ogrodzony. Chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że prowadzę dalsze rozmowy dotyczące zagospodarowania dla dzieci miejsca po dawnym placu zabaw na skwerze pomiędzy alejkami przy ulicy Sąsiedzkiej.