Ławki przy boiskach w Szkole Podstawowej nr 19

Chciałbym Państwa poinformować, że Szkoła nr 19 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sosnowcu przy ulicy Składowej 5 została jednym z laureatów konkursu „ Tu mieszkam tu zmieniam ‘’ organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Formuła całej organizowanej akcji przez Bank Zachodni WBK promowała aktywność na rzecz dobra wspólnego. Dlatego razem z Panią Dyrektor Magdaleną Leśniak złożyliśmy projekt dotyczący powstania ławek wokół niedawno wybudowanych boisk. Ławki te nie tylko miały służyć dzieciom biorącym udział w zawodach sportowych, ale także rodzicom oczekującym na dzieci po zakończonych lekcjach (przeważnie siedzieli na betonowym murku lub stali), jak również całej młodzieży i dorosłym korzystającym codziennie z obiektów sportowych szkoły. Zwycięstwo w konkursie umożliwiło nam otrzymanie grantu (funduszy) od Banku, który umożliwił zakup sześciu ławek, które zostały zamontowane przy boiskach sportowych Szkoły. W tym miejscu chcemy wspólnie z Panią Dyrektor serdecznie podziękować Bankowi Zachodniemu WBK i jego Fundacji za inicjatywę i przyznanie nagrody. Mamy ogromną nadzieję, że ławki te będą służyć wspólnemu dobru uczniów, rodziców oraz całej młodzieży i dorosłym ze społeczności lokalnej często korzystającym z tych boisk.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony internetowej: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/tu-mieszkam-tu-zmieniam/