Konsultacje w sprawie Zagospodarowania Przestrzennego ulicy Kordonowej

W upalny poniedziałek 09 czerwca zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (patrz zakładka aktualności z dn. 27.05.2014), w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Składowej 5 w Sosnowcu odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kordonowej wraz z rozwiązaniami przyjętymi w projektach w tym zakresie. Udział w spotkaniu z mieszkańcami wzięła Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sosnowca Pani Anna Kłoszewska-Wanik oraz Wiceprezydent Sosnowca Pan Andrzej Madej. Osoby, które przybyły na konsultacje mogły osobiście zapoznać się z przedstawionym przez Miasto planem zagospodarowania tej części ulicy Kordonowej, jak również mogły zadawać pytania oraz przedstawić ewentualne swoje uwagi, na które odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta Sosnowca. Spotkanie to było kolejnym elementem podejmowanych działań, które mamy nadzieję wpłyną na pozytywne zakończenie naszych starań w celu zablokowania tej inwestycji. O dalszych postępach w tej sprawie będę Państwa informował.