Koniec II edycji programu edukacyjnego

W dniu 17.06.2014 r. zakończono kolejną edycję programu edukacyjnego „Na zakręcie”, który od dwóch lat realizowany jest w Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu. Program, którego jestem pomysłodawcą i inicjatorem realizowany jest we współpracy z Dyrekcją Szkoły przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznają się m.in. z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, jej konsekwencjami prawnymi, ogólną charakterystyką przestępstw oraz uświadamianiem uczniom, jakie są przyczyny, z powodu których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem.

Program nie dotyczy tylko samej genezy przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, lecz koncentruje się również na zapoznaniu uczniów z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz poinformowaniu młodzieży, gdzie szukać ewentualnej pomocy.

W tym roku zajęcia z gimnazjalistami zostały wzbogacone o projekcję filmu krótkometrażowego pt. „Więzienie - stracony czas”, opowiadającego o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili łamią prawo, co w konsekwencji powoduje, że trafiają do zakładu karnego. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Oprócz zajęć prowadzonych na terenie szkoły, gimnazjaliści wraz z nauczycielami mieli także możliwość spotkania się z funkcjonariuszami na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, co według samych zainteresowanych było dla nich bardzo pouczającą lekcją, z której wnioski wyciągnął dla siebie każdy z uczniów. Miłym akcentem kończącym kolejną edycję programu były podziękowania uczniów i dyrekcji szkoły skierowane do funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zajęć (zapraszam również do odwiedzenia strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu).