IV edycja programu edukacyjnego "Na Zakręcie" w "PRUSIE"


W dniu 09 marca odbyło się spotkanie z gimnazjalistami klas pierwszych w ramach IV edycji programu edukacyjnego „Na zakręcie”, który już od ponad trzech lat realizowany jest, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Gimnazjum nr 18 im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Program, którego jestem inicjatorem i pomysłodawcą realizowany jest we współpracy z Dyrekcją Szkoły przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Policji z Komendy Miejskiej w Sosnowcu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji osób nieletnich, ich przyczyn, konsekwencji dla dalszego życia młodego człowieka i działań, jakie można podjąć by je minimalizować. Uczniowie pierwszych klas gimnazjów w trakcie pierwszej części zajęć zapoznali się m.in. z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich i ich konsekwencjami przewidzianymi prawem.

Ponadto dużą uwagę poświęcono m.in. przestępstwom popełnianym w „cyberprzestrzeni” (komputerowym, internetowym czy stalkingiem). Poruszono też obszernie ważny obecnie temat związany ze stosowaniem przez młodzież różnego rodzajów używek i środków odurzających (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy), po których często dopuszczają się oni przestępstw. Zajęcia zostały dodatkowo wzbogacone projekcją dwóch filmów opowiadających o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili, a czasami bezmyślności łamią prawo, co w konsekwencji powoduje, że trafiają do zakładu karnego. Druga część spotkania z gimnazjalistami odbędzie się na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Autor zdjęć ppor. Grzegorz Kantor.