Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 Liceum PLATER

Droga młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, to właśnie dzisiaj odsłoniliście nową, niezapisaną jeszcze kartę w historii II Liceum. Zapiszcie ją mądrze i odpowiedzialnie. Dzieje ludzkości, narodów, społeczeństw i poszczególnych jednostek zapisują się na kartach historii różnymi zgłoskami. Oby na kartach historii WASZEJ SZKOŁY było jak najwięcej złotych zgłosek, KTÓRYCH WY BĘDZIECIE AUTORAMI”.

W dniu dzisiejszym odbyła się inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 Uniwersyteckiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu połączona ze ślubowaniem pierwszych klas licealnych. Ceremonia odbyła się po raz drugi w pięknej auli na wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Zawarte w ubiegłym roku porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Miastem Sosnowiec, umożliwiło szkole stać się Liceum Uniwersyteckim. Inicjatywa ta promuje nie tylko wartości edukacji wśród uczniów, ale także wśród rodziców oraz członków społeczności lokalnej. W dużej mierze ułatwi też na pewno młodzieży podjęcie decyzji w dalszej ścieżce swojej kariery i wyborze kierunku studiów zgodnego z planami na przyszłość i z ich predyspozycjami i kompetencjami.

Jako Przewodniczący Rady Rodziców miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystej akademii, w obecności Uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas licealnych, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Liceum, Władz Uczelni, Rodziców, Przedstawicieli Urzędu Miasta Sosnowca oraz zaproszonych Gości. W imieniu Rady Rodziców przywitałem wszystkich zgromadzonych na uroczystości oraz wygłosiłem przemówienie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uczniom, rodzicom, nauczycielom, wykładowcom, pracownikom i przyjaciołom naszej szkoły złożyłem życzenia samych sukcesów, wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.

Zapraszam poniżej do obejrzenia zdjęć.