Rozpoczęcie III edycji programu "Na zakręcie"

W dniu 13 października rozpoczęła się III edycja programu edukacyjnego „Na zakręcie”, który od dwóch lat realizowany jest, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu, w którym również mam zaszczyt pełnić trzeci rok funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców (patrz również zakładka aktualności z dnia 19.06.2014). Program, którego jestem pomysłodawcą i inicjatorem realizowany jest we współpracy z Dyrekcją Szkoły przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Policji z Komendy Miejskiej w Sosnowcu. Uczniowie pierwszych klas gimnazjów w trakcie zajęć zapoznają się m.in. z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, ich konsekwencjami przewidzianych prawem oraz ogólną charakterystyką przestępstw.

Program nie dotyczy tylko samej genezy przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, lecz koncentruje się również na zapoznaniu uczniów z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym w tym poinformowaniu młodzieży, gdzie można szukać ewentualnej pomocy oraz uświadamianiu uczniom, jakie są przyczyny z powodu, których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem. Pierwsze spotkanie w dużej mierze było poświęcone tzw. „cyberprzemocy” związanej z elektroniczną agresją młodych ludzi w internecie oraz innych tego typu elektronicznych nośnikach (patrz również strona KMP w Sosnowcu).

Ponadto od ubiegłego roku program został dodatkowo wzbogacony o projekcję filmu krótkometrażowego pt. „Więzienie - stracony czas”, opowiadającego o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili łamią prawo, co w konsekwencji powoduje, że trafiają do zakładu karnego. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Oprócz zajęć prowadzonych na terenie szkoły, gimnazjaliści wraz z nauczycielami będą mieli możliwość spotkania się z funkcjonariuszami na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, gdzie zaznajomią się z pewnymi elementami ich służby. Według samych zainteresowanych uczestników z wcześniejszych dwóch edycji program edukacyjny „Na zakręcie” był dla nich bardzo pouczającą lekcją, z której każdy mógł wyciągnąć dla siebie cenne wnioski na przyszłość. Warto zauważyć, że program ten chcą realizować też inne szkoły z terenu miasta Sosnowca.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu