Historia, Tradycja i Pamięć - "Plateranie" w Sosnowieckiej "Muzie"

 

W dniu 20.10.2015 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu wystąpią w Sali Widowiskowo-Koncertowej „ MUZA” z przedstawieniem „Pensja Pani Siwikowej”. Dramat ten oparty na literackiej fikcji został zainspirowany opublikowanymi w monografiach Szkoły „ Plater” wspomnieniami uczennic Józefy Siwikowej, założycielki tej placówki. Dzieło to można śmiało powiedzieć jest bez precedensu, gdyż chyba jeszcze nigdy w dziejach tej Szkoły uczennice nie napisały i nie wystawiły na scenie utworu o początkach „Plater” - jednej z najstarszych w Zagłębiu Dąbrowskim i najbardziej zasłużonych dla lokalnej oświaty szkół średnich. Autorkami tego przełomowego w historii Liceum dzieła są uzdolnione humanistycznie uczennice klasy filozoficzno-kulturowej - obecnie absolwentki „Plater”. Akcja stworzonego przez nie dramatu rozgrywa się w okresie zaborów, zimą 1911 roku w Sosnowcu, w prywatnej szkole żeńskiej Józefy Siwikowej oraz w latach 50. XX wieku. Wątek romansowy i szczypta humoru dodatkowo na pewno uatrakcyjniają fabułę tego niezwykłego dzieła, które premierę miało w marcu tego roku w auli Szkoły nad Przemszą.

Ważnym aspektem w trakcie trwania przedstawienia będzie możliwość wsparcia w zakresie pomocy w renowacji fortepianu marki Erard-Paris, który został podarowany II Liceum Ogólnokształcącym w 1933 roku. Od początku stał on się ważnym elementem życia Szkoły, nie jako przedmiot, ale jako uczestnik wszystkich uroczystości teatralnych, akademii, a nawet lekcji w-f. Fortepian ten przetrwał II wojnę światową i był świadkiem całej powojennej historii Szkoły i dlatego teraz potrzebuję gruntownej renowacji. Ogromny plus posiadania fortepianu na terenie placówki to rozwijanie wrażliwości u młodych ludzi, oswajanie ich z pięknem muzyki, a może nawet rozwijanie w nich talentów na miarę wielkich sław. Należy tylko podziwiać zaangażowanie i pasję uczniów „Plater” w rozwijanie swoich zamiłowań, jak również dbanie o tradycję i pamięć tego, co stanowi o historii tej placówki. Tak dalej „PLATERANIE”. W imieniu Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, Uczniów i Rady Rodziców chcemy wszystkich Państwa zaprosić  do Sosnowieckiej „Muzy” w dniu 20.10 2015 o godz. 17.30 na przedstawienie „Pensja Pani Siwikowej”.

W artykule wykorzystano również materiały udostępnione przez II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu Pani Ewy Sokołowskiej-Grobel  oraz  Pana Jacka Bajer.

Zdjęcia wykonał Piotr Brzozowski.