Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Ratownicy szkolą uczniów z udzielania pierwszej pomocy

Służba Więzienna, poza realizowaniem swoich statutowych zadań, takich jak między innymi prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, niejednokrotnie angażuje się także w działalność edukacyjną w warunkach środowiska lokalnego. Od kilku lat z mojej inicjatywy przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu oraz od ubiegłego roku przy współpracy z Dyrekcją Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu, obecnie również przy współudziale ratowników Ratownictwa Wodnego Asekuracja z siedzibą w Sosnowcu dokonali licznych prezentacji dla uczniów tych szkół dotyczących m.in. prawidłowego reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia (BLC). Dzięki ogromnemu zainteresowaniu sosnowieckich szkół tym programem kolejna placówka oświatowa nawiązała współpracę z Aresztem Śledczym w Sosnowcu w zakresie przeprowadzania szkoleń wśród młodzieży w tym zakresie.

W dniu 17.10.2014 r. funkcjonariusze sosnowieckiego aresztu wraz z ratownikami Ratownictwa Wodnego Asekuracja  po raz pierwszy gościli w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu przy ulicy Grabowej 2. Spotkanie to odbyło się z uczniami piątych klas i poświęcone było bardzo ważnym zagadnieniom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy, a co za tym idzie bezpiecznym i właściwym zachowaniom na miejscu wypadku oraz podstaw prawidłowego wykonania resuscytacji. Uczniowie w trakcie zajęć mieli okazję przećwiczyć techniki sztucznego oddychania oraz masażu mięśnia sercowego na kilku przygotowanych do tego celu fantomach. Podstawowym celem szkoleń z uczniami tych szkół jest przekazanie praktycznych umiejętności, związanych z zachowaniem się ich w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak bezpiecznie sprawdzić czy dana osoba potrzebuje pomocy, kogo prosić o pomoc, jak wezwać fachową pomoc. Kolejne spotkania z piątoklasistami tej szkoły odbędą się wkrótce.

W artykule wykorzystano również materiały i zdjęcia ze strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu