FINAŁ ELEWACJI SZKOŁY 19 NA OSIEDLU „PIASTÓW”

Miło mi Państwa poinformować, że w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ulicy Składowej 5 w Sosnowcu na Osiedlu „Piastów" rozpoczęły się prace związane z zakończeniem remontu elewacji całego budynku szkoły. Wspólnie z Panią Dyrektor i obecną Przewodniczącą Rady Rodziców od dłuższego czasu staraliśmy się o wykonanie nowej elewacji. Dzięki Państwa głosom i zaangażowaniu całej Społeczności Szkolnej oraz osób z nią zaprzyjaźnionych, udało nam się wygrać projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, co umożliwiło w miesiącu wrześniu 2016 roku rozpoczęcie renowacji ściany północnej i południowej oraz docieplenie ścian segmentu od strony boiska. Ponadto ze środków przekazanych w 2016 roku przez Miasto zrealizowano docieplenie dachu na budynku szkoły. Teraz w grudniu 2017 roku nastąpi finał naszych starań, co spowoduje, że Szkoła zmieni swój wygląd i stanie jeszcze bardziej atrakcyjna. Obecny koszt prac związanych z nową elewacją to kwota ponad 500 000 złotych, którą przekazał Urząd Miasta.

Wszystkim zaangażowanym, którzy pomagali by udało się zrealizować tą inwestycję serdecznie dziękujemy.

W artykule wykorzystano informację uzyskane od Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19.