Dyskusja Publiczna Zagospodarowania Przestrzennego Ulicy Kordonowej

Jak poinformowała mnie w rozmowie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sosnowca Pani Anna Kłoszewska-Wanik w dniu 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Składowej 5 w Sosnowcu w sali nr 6 o godz. 15.00   odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kordonowej wraz z rozwiązaniami przyjętymi w projektach w tym zakresie. Więcej na ten temat na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=38495&idmp=5877&r=r

Jednocześnie przypominam Państwu, że spotkanie to wiąże się z sytuacją jaka miała miejsce na Osiedlu „Piastów” pod koniec marca tego roku, dotyczącą sprzeciwu mieszkańców odnośnie budowy garaży na ulicy Kordonowej oraz petycją, która w tej sprawie została przedstawiona Panu Prezydentowi (patrz zakładka aktualności 06.04.2014 Obywatelski Komitet Przeciwko Budowie Garaży). W tej sprawie w dalszym ciągu są prowadzone rozmowy i podejmowane działania, a spotkanie w dniu 09 czerwca będzie kolejnym elementem, które mamy nadzieję wpłynie na pozytywne zakończenie naszych starań w celu zablokowania tej inwestycji. Mając na uwadze powyższe względy zapraszam wszystkich Państwa na to ważne dla nas spotkanie.