Drugie spotkanie z gimnazjalistami "Prusa" w III edycji programu "Na zakręcie"

W dniu 26 lutego odbyło się drugie spotkanie z gimnazjalistami klas pierwszych w ramach III edycji programu edukacyjnego „Na zakręcie”, który od dwóch lat realizowany jest, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu (patrz również zakładka z dnia 15.10.2014). Program, którego jestem pomysłodawcą i inicjatorem realizowany jest we współpracy z Dyrekcją Szkoły przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Policji z Komendy Miejskiej w Sosnowcu. Uczniowie pierwszych klas gimnazjów w trakcie zajęć zapoznają się m.in. z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości wśród nieletnich, ich konsekwencjami przewidzianymi prawem oraz ogólną charakterystyką przestępstw.

Program nie dotyczy tylko samej genezy przestępczości wśród młodych osób i wynikających z niej zagrożeń, lecz koncentruje się również na zapoznaniu uczniów z prawidłowymi wzorcami zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym w tym poinformowaniu młodzieży, gdzie można szukać ewentualnej pomocy oraz uświadamianiu uczniom, jakie są przyczyny z powodu, których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem. Spotkanie, które odbyło się 26 lutego było poświęcone m.in. imprezom masowym związanym ze sportem, gdzie młodzi ludzie mogą poprzez nieodpowiednie zachowanie wchodzić w konflikt z prawem oraz stosowaniem przez młodzież różnego rodzajów środków odurzających (np. alkoholu, narkotyków), po których często dopuszczają się oni przestępstw. Zajęcia zostały dodatkowo wzbogacone projekcją dwóch filmów opowiadających o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili łamią prawo, co w konsekwencji powoduje, że trafiają do zakładu karnego. Kolejne spotkanie z gimnazjalistami odbędą się na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W artykule wykorzystano również materiały ze strony Aresztu Śledczego w Sosnowcu.