Będzie nowy chodnik przy placu zabaw

Kilka dni temu rozpoczęły się prace położenia nowej kostki chodnikowej przy placu zabaw pomiędzy blokami przy ulicy Kierocińskiej 20 i 24. Jest to kolejna inwestycja jaka zostanie zrealizowana zgodnie wcześniejszymi rozmowami, jakie miały miejsce podczas mojego spotkania z Prezesem Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Ireneuszem Majewskim, w sierpniu 2014 roku  (patrz zakładka aktualności z dn. 14.08.2014).

Remont tego chodnika na pewno wpłynie na  komfort poruszania się Nas wszystkich, a  jednocześnie zdecydowanie poprawi estetykę i wygląd tej części Osiedla „Piastów”. W najbliższym czasie podziękuję Panu Prezesowi za zrealizowanie tej inwestycji. Mamy nadzieje, że w dalszym ciągu Nasze Osiedle będzie coraz bardziej zmieniać swój wygląd z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców.