PRÓBUJEMY DALEJ - PROBLEMY Z OŚWIETLENIEM CHODNIKA POMIĘDZY BUDYNKAMI NA REGULACYJNEJ 1 I KIEROCIŃSKIEJ 20

Chcę Państwa poinformować, że 02.11.2017 otrzymałem odpowiedź pisemną z Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na pismo złożone, w dniu 09.10.2017 dotyczące zamontowania oświetlenia wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami na ulicy Regulacyjnej i Kierocińskiej 20, w którym to Spółdzielnia z przykrością zawiadamia, że nie posiada środków finansowych na przedmiotową inwestycję. Związane jest to z przygotowaniem budynków do termomodernizacji oraz najpilniejszymi i niezbędnymi robotami w poszczególnych budynkach dotyczącymi wymiany instalacji wodnych, które często ulegają awarii. Wolne środki finansowe Spółdzielni oraz gromadzony fundusz remontowy przeznaczone są właśnie na te przedsięwzięcia.

Zanim otrzymałem pismo pod koniec października rozmawiałem w tej sprawie po raz kolejny z Prezesem Spółdzielni Panem Ireneuszem Majewskim i mając na uwadze powyższe będziemy chcieli prosić o pomoc w tej sprawie Urząd Miasta Sosnowca. Administracja 20.09.2016 skierowała już, w tej sprawie pisemną prośbę do Urzędu Miejskiego, ale niestety uzyskała odpowiedź negatywną. Obecnie jestem już po rozmowie telefonicznej z Sekretarzem Pana Prezydenta i mam przygotować całą dokumentację związaną zamontowaniem oświetlenia na tym chodniku. O dalszych decyzjach będę starał się Państwa informować na bieżąco.

Do artykułu załączam zeskanowane pismo Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.