OŚWIETLENIE CHODNIKA POMIĘDZY BLOKAMI PRZY REGULACYJNEJ 1 I KIEROCIŃSKIEJ 20 ?

W dniu 09.10.2017 roku złożyłem w imieniu własnym i mieszkańców bloku przy ulicy Regulacyjnej 1 oraz wielu innych osób korzystających z chodnika pomiędzy blokami Regulacyjna 1, a Kierocińskiej 20 prośbę do Prezesa Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Ireneusza Majewskiego o możliwość zamontowania oświetlenia przy tej alejce, z której tak wielu z Nas korzysta, na co dzień. Już w sierpniu podczas spotkania z Panem Prezesem poruszałem ten problem i miałem przygotować prośbę, którą teraz przekazałem do kancelarii Spóldzielni. Obecnie, gdy zapada zmrok odcinek ten jest bardzo ciemny i niebezpieczny do pokonania. Łatwo się tu można przewrócić ze względu na ogromne ciemności, jakie panują w tym miejscu, a ponadto pokonanie go sprawia duży dyskomfort u mieszkańców np. wracających do domu czy wychodzących do sklepu. Wiele osób myśli, że może zostać napadniętym w takim miejscu ze względu na warunki, jakie panują wieczorami na tym chodniku. Mieszkańcy wybierają często dłuższą drogę wokół tego chodnika z obawy o swoje bezpieczeństwo. Dlatego mamy nadzieję, że Pan Prezes pozytywnie rozpatrzy Naszą prośbę i zamontuje oświetlenie na tym odcinku chodnika. O wszelkich decyzjach będę Państwa informował na bieżąco.