"Żyjmy Zdrowo i Sportowo" - Uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 19

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu odbyła się wspaniała uroczystość związana z promocją zdrowia i sportu (szkoła stara się o certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”), połączona z otwarciem nowego kompleksu boisk sportowych m.in. do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Niewątpliwie było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla samej szkoły, ale także dla całego środowiska lokalnego związanego ze Starym Sosnowcem i Osiedlem „Piastów”. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Arkadiusz Chęciński - wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowca, Pani Małgorzata Sokół - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Gimnazjum nr 18 im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Dla mnie uroczystość ta miała dzisiaj też ogromne znaczenie, ponieważ z Szkołą tą łączy mnie wiele osobistych przeżyć m.in. związanych z moimi dziećmi, które tu właśnie zdobywały pierwsze jak ważne dla siebie szlify edukacji, ale też, dlatego, że przez okres 10 lat miałem zaszczyt pełnić w tej szkole funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców. To właśnie kilka lat temu wspólnie z DYREKCJĄ SZKOŁY, RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI, PRACOWNIKAMI SZKOŁY ORAZ NASZYMI DZIEĆMI podjęliśmy wspólne starania dotyczące powstania nowych boisk (uzbieraliśmy razem kwotę 100 tys. złotych), co było bardzo ważnym argumentem podjęcia decyzji przez Miasto o przyznaniu nam funduszy na realizację tego projektu, którego finałem była dzisiejsza uroczystość. Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły, Rodzice i Dzieci wykonali ogromną pracę, aby ten dzisiejszy dzień był godny zapamiętania. Wspaniałe przedstawienia dzieci w trakcie uroczystości w sali gimnastycznej, pokazy szermierki mistrzów Polski i Europy, mecze absolwentów szkoły i obecnych uczniów oraz kunszt kulinarny wspaniałych Pań ze szkolnej kuchni to tylko nieliczne z wielu atrakcji, jakie przygotowała szkoła w dzisiejszym dniu. Bardzo ważnym akcentem uroczystości było oficjalne oddanie kompleksu boisk sportowych poprzez przecięcie wstęgi. Ceremonię tą rozpoczął Prezydent Miasta Sosnowca Pan Kazimierz Górski, Dyrektor Szkoły Pani Magdalena Leśniak, oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Arkadiusz Chęciński. Kolejną osobą, która miała możliwość przecięcia wstęgi był wiceprzewodniczący Rady Miasta Sosnowca Pan Tomasz Bańbuła, jednak najważniejsze „cięcie” należało do Pani Ewy Cieślik obecnej Przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole nr 19 oraz jej byłego Przewodniczącego Pana Andrzeja Porady. W tym miejscu chciałbym wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tych obiektów bardzo gorąco podziękować i podkreślić bardzo ważne zdanie „Razem można wiele”. Kolejną inwestycją, którą chcemy zrealizować wspólnie z Panią Dyrektor oraz całą Społecznością Szkolną jest zmiana całej elewacji Szkoły. Mam nadzieję, że dzięki Państwa poparciu i wysiłkom, jakie na pewno będzie trzeba ponieść, aby zrealizować ten pomysł uda się go nam zakończyć sukcesem. Poniżej zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.